Problematika trgovačkih društava i obrta

Knjigovodstvo Cimerman > Problematika

Današnje poduzetničke jedinice, osobito malo poduzetništvo, u koje ubrajamo mala trgovačka društva i obrtnike, opterećene su brojnim problemima. Oni proizlaze, dijelom iz loših zakonskih rješenja, a dijelom zbog neučinkovitosti ili nedovoljne ili neadekvatne učinkovitosti državnih tijela i tijela područne i lokalne uprave i samouprave.

Kod velikih poduzetnika problematika ima posve drukčiju konfiguraciju, jer veliki imaju vlastitu pravnu, računovodstvenu i menadžersku logistiku i društveni značaj, i njihove dubioze ili krah su (zbog broja zaposlenih) u kritičnim oblicima – politički problem.

Međutim, za malog poduzetnika ne postoji učinkovita državna skrb niti pomoć u nevolji.

Problematika koja u jednakoj mjeri opterećuje sve (male) poduzetnike mogla bi se rezimirati u sljedećih petnaestak vrsta: