Cijene naših usluga

ZATRAŽITE NAŠU PONUDU

Na Vaš zahtjev dostaviti ćemo Vam ponudu za obavljanje knjigovodstva i računovodstva za Vašu tvrtku, za obrt ili trgovačko društvo ili bilo kakav drugi oblik gospodarske ili društvene organizacije.

Poželjno je da prije nego što Vam sastavimo ponudu, od Vas saznamo predvidivi sadržaj, opseg i parametre vašeg budućeg poslovanja, sustav poslovanja, plan korištenja rada zaposlenika, moguće investicije, kreditne poticaje, te količinu i sadržaj dokumentacije.

Kada utvrdimo djelokrug usluga i način suradnje, možemo Vam dostaviti našu ponudu za obavljanje knjigovodstva i računovodstva za potrebe Vaše tvrtke.

Naša ponuda sadrži popis najvećeg dijela radnji koje ćemo za Vas obavljati, kako bi Vaše poslovanje udovoljilo svim propisima.

PREZENTIRAJTE NAM OPSEG I SADRŽAJ POSLA

Dakako da komitentima, koji poslovanje provode u manjem opsegu i sadržaju, nećemo morati obavljati sve nabrojene radnje, što će biti precizirano u našoj ponudi za obavljanje knjigovodstva i računovodstva. Isto tako, evidentna je razlika u ponudi za obavljanje knjigovodstva i računovodstva za vlasnike trgovačkih društava, od onog za obrtnike i drugih poslovnih i društvenih subjekata.  U nastavku prikazujemo kratku strukturu naše ponude.

PONUDA NAŠIH USLUGA

 • ustroj i vođenje poslovnih knjiga (dnevnik, glavna knjiga, knjige ulaznih i izlaznih računa)
 • ustroj i vođenje poslovnih evidencija (nematerijalnih i materijalnih ulaganja, salda konti dobavljača i kupaca, analitika plaća i poreznih kartica zaposlenika)
 • ostale usluge računovodstva (izrada računskog plana, kontiranje, izrada temeljnica za knjiženje, knjiženja i dr.)
 • obračun amortizacije i drugi izračuni potrebni za izradu financijskih izvješća
 • obračun poreza, doprinosa, članarina i drugih davanja, u propisanim rokovima
 • sastavljanje temeljnih financijskih izvješća – bilance, računa dobiti i gubitka i drugih izvješća, u propisanim rokovima
 • dostavljanje propisanih izvješća Državnom uredu za statistiku i ostalih financijskih izvješća te dostavljanja istih tijelima državnog nadzora, u propisanim rokovima
 • obračun plaća (dodataka, naknada, refundacija, regresa, ostalih primanja)
 • izrada isplatnih lista i naloga za doznaku djelatnicima, te naloga za poreze i doprinose
 • otvaranje i vođenje poreznih kartica zaposlenicima
 • popunjavanje i dostava potrebnih obrazaca (JOPPD Poreznoj upravi)
 • izrada potrebnih evidencija i prijava za izaslane radnike (rad u inozemstvu)
 • sastavljanje obrazaca, godišnje porezne prijave,
 • savjetovanje naručitelja o mogućim varijantama iz poreznog područja
 • sudjelovanje s naručiteljem pred poreznim i financijskim tijelima u svrhu tumačenja i obrazloženja iz dokumentacije
 • davanje, savjeta, stručnih tumačenja, pravne pomoći, izrada elaborata, podnesaka i sl.
 • vođenje upravnih postupaka prema potrebi (pravni lijekovi, žalbe, upravni sporovi)

SAVJETI, UPUTE I TUMAČENJA PROPISA

Uz svaku od vrsta knjigovodstvenih, računovodstvenih poslova te poslova iz radno-socijalne sfere, našim komitentima pružamo stalne informacije, obrazloženja i upozoravamo ih na pojedinosti koje su važne za ispravno i efikasno postupanje.

Pomagati ćemo Vam kod izrade kompenzacija, cesija, putnih računa, u uspostavljanju internet – bankarstva ili pripremati virmane za plaćanje, a sudjelovati ćemo i u obveznim ili povremenim revizijama Vašeg poslovanja.

UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI KNJIGOVODSTVA I KOMITENTA

O našoj poslovnoj suradnji, s komitentom, u pravilu sklapamo ugovor.

Obzirom na to da Opći porezni zakon i Zakon o poreznom savjetništvu predviđaju preuzimanje knjigovodstvenih i računovodstvenih poslova poduzetničkih subjekata, od strane ovlaštenih knjigovodstvenih servisa, to je sklapanje takvih ugovora uobičajeno i poželjno.

Ovim ugovorom ovlašteni servis preuzima poslove, obvezuje se izvršavati ih točno, zakonito i pravodobno.

Naručitelj usluga, poslovni subjekt za kojega se obavljaju knjigovodstveni i računovodstveni poslovi, obvezuje se vršitelju usluga pravodobno dostavljati potrebnu dokumentaciju. Knjigovodstveni servis Vašu će dokumentacije kao i sve podatke iz nje čuvati u apsolutnoj diskreciji, kao poslovnu tajnu.

CIJENA KNJIGOVODSTVENIH USLUGA

Cijene naših usluga su različite i promjenjive – obzirom na sadržaj, opseg i zahtjevnost knjigovodstva (broj radnika, PDV, količina dokumentacije, visina, struktura i sadržaj poslovnih komponenti i vrijednosti i dr.).

Minimalna cijena za računovodstvene usluge poslovnog subjekta koji ne zapošljava nikoga, koji nije u PDV-u i ima simboličnu količinu dokumentacije iznosi 50,00 € mjesečno, u kunskoj protuvrijednosti.

Minimalna cijena za računovodstvo poslovnog subjekta u kojemu je zaposlen jedan djelatnik (vlasnik obrta ili poduzeća) i koji ima malu količinu računovodstvene dokumentacije, iznosi 75,00 € mjesečno u kunskoj protuvrijednosti.

Minimalna cijena za računovodstvo poslovnog subjekta koji pored poslodavca, zapošljava pomoćnu radnu snagu i u PDV-u je, iznosi 120,00 € mjesečno u kunskoj protuvrijednosti.

U iskazane cijene usluga nije uračunati PDV.

Cijene uključuju sav kancelarijski materijal koji koristimo i pristojbe FINA-i koje plaćamo za komitenta.

Napokon, mi u svom poslovanju, kao privatna tvrtka nemamo propisanih gabarita u formiranju cijena, pa će naš dogovor o cijeni naših usluga, počivati na našoj slobodnoj pogodbi. Plaćanja mogu biti gotovinska i bezgotovinska.

Naše reference

Naše “Knjigovodstvo Cimerman” d.o.o. uspješno posluje 34 godine i najstariji je knjigovodstveni servis u Republici Hrvatskoj.

Stalno i neposredno vršimo usluge za više od stotinu trgovačkih društava, obrta, udruga, OPG-a i društvenih tvrtki, s područja Međimurja, Varaždina, Zagorja i Zagreba.

Naš knjigovodstveni servis stalno zapošljava petnaestak stručnih radnika s dugotrajnim iskustvom i radnim stažom u ovoj tvrtki.

Naš knjigovodstveni servis surađuje i aktivno sudjelujemo u strukturama, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske udruge poslodavaca.

Vlasnik ovog servisa koristi iskustvo i znanje stečeno 30- godišnjem sudjelovanju Skupštini i radnim tijelima Hrvatske obrtničke komore (HOK, POK, Udruženje obrtnika), u radnim tijelima Hrvatskog sabora; Odbor za rad, zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za rad i socijalno partnerstvo, kao predstavnik HOK-a tijelima Ekonomskog instituta Zagreb, u brojnim plenarnim domaćim i međudržavnim tijelima Komore i dr.

“Knjigovodstvo Cimerman” je izdalo povjesnicu “Obrt u Međimurju” (autor, F. Cimerman) koja na više od 600 stranica opisuje obrt od pretpovijesnih razdoblja do danas, te jedne etnografske knjige o domaćoj radinosti međimurskih sela. Vlasnik tvrtke je autor nekolicine knjiga monografskog i beletrističkog sadržaja, te stotine medijskih napisa o malom poduzetništvu. Napisao je i desetak studija o stanju i perspektivama hrvatskog i lokalnog obrtništva i privatnog poduzetništva.

Kontakt informacije

 • Gdje smo?

  KNJIGOVODSTVO CIMERMAN d.o.o.
  Ljudevita Gaja 9, 40000 Čakovec

 • Kako nas kontaktirati?

  Tel.: 040-311-109 / 091-311-1099
  martina@cimerman.hr
  Martina Novak, dipl. oecc., uprava tvrtke
  ured@cimerman.hr
  Franjo Cimerman, ekonomist, prokurator tvrtke

 • Koje je naše radno vrijeme?

  Radnim danom: od 7:00 do 15:00 sati
  Subotom: od 7:00 do 12:00 sati