POSLOVANJE MALIH PODUZETNIKA

Knjigovodstvo Cimerman > Poslovanje malih poduzetnika

Učestali postupci u poduzetničkom poslovanju

Ako ste osnovali poduzeće ili otvorili obrt, skrećemo Vam pozornost na neke redovite postupke u poduzetničkom poslovanju s kojima ćete se učestalo susretati. Ukazujemo Vam na neke karakteristične detalje iz postupaka, na koje trebate obratiti pozornost.

 

U svemu ćemo Vas savjetovati.

 

Kada se odlučite na samostalno poduzetništvo, morati ćete raditi 24 sata na dan, ponekad i više. Dobro je da što češće koristite stručnu pomoć knjigovodstvenog servisa.

 

Nama je važno da zaradite što više, da platite što manje, a da Vaše i naše poslovanje bude besprijekorno zakonito!

Zasnivanje radnih odnosa

Radni odnos obrtnika započinje njegovim upisom obrta u obrtni registar u Uredu za gospodarstvo nadležne županije. Vlasnik obrta je obvezan stupiti u redovni radni odnos u obrt, ukoliko takav radni odnos ne ostvaruje u nekom drugom poslovnom subjektu. To govori da obrt (kao i poduzeće) može poslovati iako vlasnik obrta nije zaposleni u tom obrtu.

 

I obrt i poduzeće dakle, mogu poslovati bez ijednog zaposlenika.

 

Radni odnos člana uprave (direktora) trgovačkog društva (d.o.o-a, j.d.o.o-a), obrta ili drugog gospodarskog (ili društvenog) subjekta, započinje njegovim prijavljivanjem Fondu mirovinskog (i zdravstvenog) osiguranja.

 

Radni odnos radnika, zaposlenika u trgovačkom društvu ili u obrtu, započinje sklapanjem i potpisivanjem ugovora o radu i također, prijavljivanjem zaposlenika službama mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.

Postupak zapošljavanja

Sve potrebne radnje vezane uz prijavljivanje u radni odnos obrtnika, člana uprave trgovačkog društva, radnika zaposlenih u obrtu i u trgovačkim društvima, za Vas može provesti naše “Knjigovodstvo Cimerman”.

 

Postupak prijavljivanja provodi se elektronskim putem. Našem je knjigovodstvenom servisu potrebno dostaviti samo nekoliko osnovnih podataka o zaposleniku (preslik osobne karte i informacija o kvalifikaciji) i tehnički dio posla će odraditi (elektronski dostaviti državnim službama) naša služba, istog dana.

Na što je potrebno paziti kod zapošljavanja!

Morate razlikovati ugovor o radu i ugovor o djelu. Za redovni radni odnos poslodavac i radnik moraju sklopiti ugovor o radu – i to prije stupanja radnika na rad. To znači da radnik ne smije zakoračiti u radnju prije sklapanja (potpisivanja) ugovora o radu, a prijava zavisnim fondovima (HZZO i HZMO) mora se izvršiti u roku od 24 sata od sklapanja ugovora. Svako odstupanje od ovih odredbi, može za poslodavca imati vrlo teške posljedice.

Ugovor o djelu za povremeno i privremeno obavljanje poslova sklapa se samo u iznimnim prilikama. Za ispravan odabir takvog radnog instituta upitajte se u Vašem knjigovodstvu.

 

Prije sklapanja ugovora o radu, poslodavac i radnik moraju precizirati međusobna prava i obveze iz radnog odnosa (plaću, oblik radnog donosa – na određeno ili neodređeno vrijeme, puno ili nepuno radno vrijeme, regrese, refundacije, dnevni, tjedni i godišnji odmor i njihov raspored, poslove i radne zadatke, probni rad, otkazni rok i sl.). Ukoliko taj dio Zakona o radu ne poznate, obratite se za pomoć ovlaštenom knjigovodstvenom servisu.

 

O pojedinostima iz radno-socijalnog zakonodavstva: o eventualnom postojanju (granskog) kolektivnog ugovora, o potrebi i/ili mogućnosti sklapanja društvenog ugovora – poslovnika o radu, te o sadržaju, alternativama i propisanim pravima i obvezama kakve treba primijeniti kod sastavljanja konkretnog ugovora o radu, saznati ćete u Vašem knjigovodstvu.

 

Ukoliko priroda Vaše djelatnosti pretpostavlja felksibilizaciju radnih mjesta (sezonski rad s preračunavanjem radnih sati, terenski rad s putovanjima, inozemni rad i boravak), tada o tome dogovarajte prvo s vašim djelatnikom, a zatim sa stručnom osobom iz knjigovodstva, kako biste sklopili valjani i pravični Ugovor o radu.

Porezni nadzor

Poslovanje poduzetnika podliježe stalnom nadzoru poreznih tijela te desetine vrsta drugih inspekcijskih službi.

 

Porezni nadzor vrši se u najvećim dijelom u prostorima ovlaštenog knjigovodstvenog servisa ili u prostorima nadzorne službe. Provode ga službenici poreznih tijela na način da poreznog obveznika pozovu da u propisanom roku dostavi određenu dokumentaciju na pregled.

 

U takvom slučaju porezna tijela će uspostaviti kontakt i s ovlaštenim knjigovodstvenim servisom, koji će im u suradnji s komitentom, pripremiti i predočiti dokumentaciju koja je predmet poreznog nadzora.

 

Tijekom nadzora, porezna tijela pozivaju poreznog obveznika na davanje potrebnih tumačenja, u čemu sudjeluje i ovlašteni knjigovodstveni servis, a u značajnom dijelu nadzora ovlašteni knjigovodstveni servis daje poreznicima potrebna objašnjenja.

 

U slučaju da postupak nadzora bude okončan na način koji ne zadovoljava našeg komitenta, prema potrebi možete pokrenuti žalbeni postupak ili u konačnici upravni spor.

 

Ostali inspekcijski nadzori vrše se u poslovnom sjedištu ili mjestu rada poduzetnika.

 

O svemu se podrobnije informirajte u Vašem knjigovodstvenom servisu.

Poduzeća i Hrvatska gospodarska komora

Svako trgovačko društvo (d.o.o. i j.d.o.o.) trenutkom osnivanja postaje član Hrvatske gospodarske komore. Dakle članstvo u HGK je obvezno. Poduzećima je uputno aktivno surađivati s Hrvatskom gospodarskom komorom (županijskom organizacijom).

 

Zadatak Gospodarske komore je da promiče gospodarstvo svojih članica, da ih organizira radi zajedničkog nastupa u pitanjima važnim za njihovo egzistiranje i da zastupa njihove interese pred državnim tijelima.

 

Pored organiziranih teritorijalnih, županijskih organizacija, Hrvatska gospodarska komora ima i strukovne organizacije, koje su osnovane s ciljem da zastupaju, brane interese i rješavaju (u totalitetu) pitanja koja su karakteristična za pojedinu struku ili skupinu srodnih djelatnosti.

Obrtnici i Hrvatska obrtnička komora

Obrtnicima je korisno surađivati s Područnim obrtničkim komorama i Udruženjima obrtnika.

 

Danom otvaranja obrta svaki obrtnik po sili Zakona postaje članom Hrvatske obrtničke komore. Dakle članstvo u HOK-u je obvezno.

 

Osnovni zadatak HOK-a je da promiče obrt, da obrtnike organizira radi njihovog zajedničkog nastupa u pitanjima koja su važna za njihovo egzistiranje i da ih zastupa pred državnim (županijskim, gradskim, općinskim) tijelima vlasti.

 

Hrvatska obrtnička komora ima na području svake županije organiziranu svoju područnu obrtničku komoru (POK).

 

Na području svake županije – područne obrtničke komore, veći gradovi i općine ili nekoliko njih zajedno organiziraju se u – Udruženja obrtnika (u RH ih je oko 130)

 

Svi obrtnici imaju pravo i mogućnost sudjelovati u organizacijskoj strukturi područnih komora i Udruženja i obratiti se njihovoj službi za zaštitu interesa struke i rješavanje gospodarske problematike. Ne postoji striktna podjela poslova između područnih obrtničkih komora i udruženja obrtnika.

 

Postoje i strukovna udruženja, a unutar općih Udruženja postoje cehovi. Cehovi se organiziraju s ciljem da zastupaju, brane interese i rješavaju problematiku, koja je karakteristična za pojedinu vrstu ili skupinu djelatnosti.

Suradnja s Komorama i HUP-om

Stalnom suradnjom s Obrtničkom komorom, Gospodarskom komorom i/ili Hrvatskom udrugom poslodavaca, naći ćete se uvijek na izvoru važnih informacija. Redovito ćete (na e-adresu) primati informacije o novostima u svijetu poduzetništva. Biti ćete i izvješćivani o brojnim seminarima, o stručnim predavanjima i edukativnim ciklusima koje Komore ili HUP organiziraju s predstavnicima državne vlasti ili u suradnji sa stručno osposobljenim institucijama za pojedine sadržaje.

 

No, zasipanje malih poduzetnika s tekstovima propisa i prijepisa iz programskih skripti nije mudrost niti je to adekvatna usluga našim poduzetnicima. Propise treba tumačiti i članstvo upućivati na njihovu pravodobnu i adekvatnu primjenu u trenucima takve potrebe. To rade knjigovodstveni servisi.

Temeljni propisi malih i srednjih poduzetnika

Temeljni akti u poslovanju poduzeća i u poslovanju obrta su različiti.

 

Poslovanje trgovačkih društava tj. privatnih poduzeća (d.o.o-a,  j.d.o.o-a) temelji se na Zakonu o trgovačkim društvima.

 

Poslovanje obrta temelji se na Zakonu o obrtu.

 

Zakonom o trgovačkim društvima propisani su gospodarski oblici, propisana je njihova (minimalna) organizacijska struktura, hierarhijski ustroj, odnos među članovima društava, principi poslovanja, te uvjeti otvaranja i prestanka rada tih subjekata.

 

Zakonom o obrtu propisano je tko sve, na koji način i pod kojim uvjetima smije obavljati koju vrstu obrtničke djelatnosti, o odgovornosti i pravima obrtnika, o organiziranosti obrta, te o početku i prestanku obavljanja obrta.

 

Zakonom o trgovačkim društvima propisana je njihovo obvezno i dopustivo organiziranje, kao i mogući organizirani nastup vlasnika trgovačkih društava pred državnim vlastima.

 

Zakonom o obrtu propisana je, pored ostalog i mogućnost strukovnog obrazovanja i doškolovanja (majstorski ispiti).

Novi Zakon o obrtu i strukovno obrazovanje

U tijeku su Izmjene i dopune Zakona o obrtu, kojima se predlaže reforma strukovnog obrazovanja, dodatnog obrazovanja (majstorski ispiti, pomoćnički ispiti, stručna osposobljenost za vođenje vezanih obrta), što je prema sadašnjim odredbama istog Zakona uvjet za otvaranje većine djelatnosti.

 

Dosadašnji Zakon o obrtu je vrlo loša tvorevina, koja mnogim svojim odredbama predstavlja barijeru za pristup novim obrtnicima u ovaj sektor, pa početnici radije izabiru poslovanje putem trgovačkog društva (gdje posebne kvalifikacije nisu uvjet za otvaranje), i gdje nema posebnih i zahtjevnih uvjeta za otvaranje poduzetničkog subjekta (majstorski ispiti) i gdje nema tolikog stupnja pravne nesigurnosti.

 

Novi Zakon o obrtu će kvalitetnije urediti praktično obrazovanje učenika, licenciranje radnji te polaganje pomoćničkih i majstorskih ispita.

 

Obrtnici (HOK) moraju iskoristiti sadašnje (2018.) pozitivno raspoloženje aktualne vlasti prema privatnom sektoru i izboriti pravedniji tretman, povrat izgubljenih prava i obzirom na stanje privatnog sektora, ustupke a u nekim segmentima (naukovanje, doškolovanje) tržišna materijalna prava.

Potrudite se da Vam se "što češće otvaraju vrata"

Poduzetnici se moraju orijentirati na to da što uspješnije (odgovorno, kvalitetno) izvršavaju ugovorene poslove, da im se “što češće otvaraju vrata”, a knjigovodstveni servis je taj koji mora brinuti o administrativnim, računovodstvenim i knjigovodstvenim pretpostavkama zakonitog funkcioniranja njihovog poslovnog subjekta.

 

Mi ćemo zajedno s Vama, redovitim financijskim analizama pratiti Vašu likvidnost, solventnost i profitabilnost i u eventualnim teškoćama pokušati naći izlaze i rješenja.

 

Nama je u interesu da što više zaradite, da platite što manje poreza, a da cjelokupno poslovanje bude besprijekorno zakonito.

Ovdje možete pratiti porezne i druge novosti u poduzetništvu

Sve novosti u poreznom sustavu, poreznoj politici, te druge novosti važne za poslovanje malih poduzetnika, kronološkim redom objavljujemo i na portalu Nedelist.

 

I ovdje ćemo Vas kontinuirano izvješćivati o svim novostima koje će se događati u hrvatskom zakonodavstvu, a koje su važne za poslovanje malih i srednjih poduzetnika, te uz novosti, iznositi i vlastite komentare o novonastalim okolnostima.