Knjigovodstvo-računovodstvo      Usluge      Cijene      Gdje smo?      Ostale djelatnosti
 

Knjigovodstvo Cimerman

Knjigovodstvo Cimerman utemeljeno je i počelo s poslovanjem 1985. godine. Vodimo knjigovodstvo i računovodstvo za obrtnike (zanatlije, ugostitelji, prijevoznici, trgovine, specijalizirani poljoprivredni proizvođači, vjerske zajednice i službenici, profesionalni vrhunski športaši, intelektualne usluge) te za trgovačka društva i neprofitne organizacije.

Većina naših komitenata u oblasti vođenja računovodstvenog i knjigovodstvenog posla su obrtnici čije je sjedište poslovanja u Međimurskoj županiji, trgovačka društva (domaća, inozemna i mješovita ) bez obzira na sjedište i organizacijsku i vlasničku strukturu.

Poslove obavljamo najsuvremenijom obradom podataka, vlastitim programskim rješenjima, a problematiku u neposrednim kontaktima s komitentima.

Svojim komitetnima pružamo neposrednu pomoć i uslugu u svim upravnim postupcima pred tijelima državne uprave i lokalne samouprave. Djelatnost poreznog savjetništva vršimo, u zakonskim okvirima, za svoje komitente te savjetništvo u pravnoj oblasti vezano neposredno uz djelatnosti naših subjekata.

 
 

Kontakt

 
 
 
Knjigovodstvo
Informacijski sustavi
Apartmani - Krk
Turistička agencija