Teret prekobrojnog državnog aparata

Knjigovodstvo Cimerman > Teret prekobrojnog državnog aparata