Vlada uništava privatnike, a Komore šute!?

Knjigovodstvo Cimerman > Novosti > Vlada uništava privatnike, a Komore šute!?