Ukidaju se područne obrtničke komore?!

Knjigovodstvo Cimerman > Novosti > Ukidaju se područne obrtničke komore?!