Obrtnici, jesu li gotove porezne prijave?

Knjigovodstvo Cimerman > Novosti > Obrtnici, jesu li gotove porezne prijave?