- Ministre, plaće se mogu povećati samo smanjenjem nameta na plaće!

Knjigovodstvo Cimerman > Novosti > – Ministre, plaće se mogu povećati samo smanjenjem nameta na plaće!